ဗီအန္အဲရိုး၇-၅-၄၄+တီအီး

ok-01

ရြက္ျဖန္းေျမၾသဇာမႈန္႔

ပါ၀င္ေသာအဟာရဓါတ္မ်ား
Total Nitrogen (N) 7 %
Available Phosphate (P2O5) 5 %
Soluble Potash (K2O) 44 %

ႏွင့္ အနည္းလုိအာဟာရဓာတ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္

ထူးျခားခ်က္

  • အနည္းလို အာဟာရဓာတ္မ်ားကို EDTA Chelate ပံုစံထည့္သြင္းထားသျဖင့္ အပင္မွ အလြယ္တကူ စုပ္ယူစားသံုးႏိုင္ၿပီး အပင္ျမန္ျမန္ႀကီးေစပါသည္။

အက်ိဳးေက်းဇူး

  • သီးႏွံပင္ႀကီးထြားခ်ိန္ကာလတြင္ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အျမစ္ပိုင္း၊ က်န္းမာ၍ကုပ္တြယ္မႈကို ေကာင္းမြန္ေစျခင္း။
  • ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ သစ္သီး၀လံပင္မ်ားႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံ သီးႏွံပင္မ်ားတြင္ ပိုတက္ဆီယမ္ခ်ိဳ႕တဲ့မႈကို ျဖည့္တင္း ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ၿပီး အသီးအရြယ္အစား ၊ အခ်ိဳဓာတ္ ၊ အနံ႕ ၊ အသီး အေရာင္တုိ႔ကို ေကာင္းေစ၍ ပိုးမႊားႏွင့္ ေရာဂါဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္ ရွိေစသည္။
  • ပန္းပင္အပြင့္ ပြင့္ခါနီးအခ်ိန္ အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ အပြင့္မ်ား အေရာင္ေတာက္ေျပာင္လွပေစပါသည္။

သံုးစြဲနည္း

  • အပင္သက္တမ္းတစ္ေလ်ာက္လံုး ပိုးမႊားေရာဂါဒဏ္ခံႏိုင္ရည္ရွိေစရန္ သီးႏွံစိုက္ၿပီး (၂)ပါတ္မွ (၁)လအတြင္း (၇)ရက္ျခား၍ (၂)ၾကိမ္ခန္႔ ဖ်န္းေပးပါ။
  • ပန္းစိုက္ခင္းမ်ား အပြင့္လွေစရန္ ပြင့္ဖူးမ၀င္မီ (၁)ပါတ္အလုိခန္႔တြင္ (၇)ရက္ျခား၍ (၂)ႀကိမ္ခန္႔ ဖ်န္းေပးပါ။

အသံုးျပဳရမည့္ႏႈန္းထား

  • ေရ(၁၆-၁၈)လီတာ၀င္ ေဆးဖ်န္းပံုးတစ္ပံုးလွ်င္ (၂၀-၃၀)ဂရမ္ထည့္၍ ေရာစပ္ ပက္ဖ်န္းႏိုင္သည္။
  • (၁) ကီလို ေဆးဘူးတစ္ဘူးလွ်င္ သီးႏွံစိုက္ခင္း (၄)ဧက မွ (၅)ဧကခန္႔အထိ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။