ဗီအန္အဲရိုး၆-၃၀-၃၀+တီအီး

ok-01

ရြက္ျဖန္းေျမၾသဇာမႈန္႔

ပါ၀င္ေသာအဟာရဓါတ္မ်ား
Total Nitrogen (N) 6 %
Available Phosphate (P2O5) 30 %
Soluble Potash (K2O) 30 %

ႏွင့္ အနည္းလို အာဟာရဓာတ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။

ထူးျခားခ်က္

  • အနည္းလို အာဟာရဓာတ္မ်ားကို EDTA Chelate ပံုစံထည့္သြင္းထားသျဖင့္ အပင္မွ အလြယ္တကူ စုပ္ယူစားသံုးႏိုင္ၿပီး အပင္ျမန္ျမန္ႀကီးေစပါသည္။

အက်ိဳးေက်းဇူး

  • ေဖာ့စရပ္ႏွင့္ ပိုတက္ဆီယမ္ ပါ၀င္မႈ အခ်ိဳးျမင့္စြာ ထုတ္လုပ္ထားေသာ အထူးအာဟာရေျမၾသဇာမႈန္႔ ျဖစ္သည္။
  • အပြင့္လွျခင္း၊ အသီးအရြယ္ႀကီးျခင္း၊ အရြက္ႀကီးျခင္း၊ အရြက္အေရာင္ေတာက္ပျခင္းႏွင့္ အပင္က်န္းမာသန္စြမ္းေစပါသည္။

သံုးစြဲနည္း

  • အပင္ငယ္စဥ္အဆင့္ (၁၀ – ၁၅)ရက္ျခား၍ (၂ – ၃)ႀကိမ္ ပက္ဖ်န္းပါ။ ပန္းမပြင့္မီ (၁-၂) ႀကိမ္ ပက္ဖ်န္းပါ။
  • ပန္းပြင့္ၿပီးေနာက္ (သို႔) စပါးႏွံထြက္ထိန္မွ မရိတ္သိမ္းမီအထိ
    (၁၀-၁၅) ရက္ျခား ပက္ဖ်န္းပါ။
  • သီးႏွံစိုက္ခင္း တစ္ရာသီလံုး ပက္ဖ်န္းသင့္သည္။

အသံုးျပဳရမည့္ႏႈန္းထား

  • ေရ(၁၆-၁၈)လီတာ၀င္ ေဆးဖ်န္းပံုးတစ္ပံုးလွ်င္ (၂၀-၃၀)ဂရမ္ထည့္၍ ေရာစပ္ ပက္ဖ်န္းႏိုင္သည္။
  • (၁)ကီလို ေဆးဘူးတစ္ဘူးလွ်င္ သီးႏွံတစ္ရာသီ (၂)ႀကိမ္ (၃)ႀကိမ္ ဖ်န္းပါက တစ္ဧက လံုေလာက္သည္။