ဗီအန္အဲရိုး၁၀-၃၀-၂၀+တီအီး

ok-01

ရြက္ျဖန္းေျမၾသဇာမႈန္႔

ပါ၀င္ေသာအဟာရဓါတ္မ်ား
Total Nitrogen (N) 10 %
Available Phosphate (P2O5) 30 %
Soluble Potash (K2O) 20 %

ႏွင့္ အနည္းလို အာဟာရဓာတ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
ထုတ္ပိုးမႈပံုစံ – (၁)ကီလိုစကၠဴပံုးအတြင္း ၂၅၀ ဂရမ္ အထုပ္(၄)ထုပ္ပါ၀င္သည္။

ထူးျခားခ်က္

 • အနည္းလို အာဟာရဓာတ္မ်ားကို EDTA Chelate ပံုစံထည့္သြင္းထားသျဖင့္ အပင္မွ အလြယ္တကူ စုပ္ယူစားသံုးႏိုင္ၿပီး အပင္ျမန္ျမန္ႀကီးေစပါသည္။

အက်ိဳးေက်းဇူး

 • ပဲမ်ိဳးစုံစုိက္ခင္းမ်ားတြင္ အပင္ေပါက္ၿပီး (၁၀)ရက္သားခန္႔မွ စတင္၍ (၂)ပါတ္ျခား (၃)ႀကိမ္ခန္႔ ပက္ဖ်န္းေပးပါက ပဲအသီး
  မ်ားလွျခင္း၊အသီးတင္မႈေကာင္းျခင္းျဖင့္ အထြက္တိုးေစႏုိင္သည္။- ပဲတစ္ရာသီလုံး သုံးစြဲႏုိင္ေသာ အာဟာရျဖည့္ေပး ေျမၾသဇာျဖစ္သည္။
 • အသီးကင္း၀င္စတြင္ (၁၀)ရက္ခန္႔ျခား၍ (၂)ႀကိမ္ပက္ဖ်န္း ေပးျခင္းျဖင့္အသီးမ်ားမ်ားသီး၍ ပဲအထြက္ေကာင္းေစသည္။
 • ပန္းစုိက္ခင္းမ်ားတြင္ ပြင့္ဖူး၀င္စသုံးေပးပါက အပြင့္မ်ားမ်ားပြင့္၍ အေရာင္လွေစသည္။
 • ဥစားသီးႏွံမ်ား ဥအထြက္ႏႈန္း ေကာင္းေစသည္။ အပင္ေပါက္ၿပီး (၂)ပါတ္ခန္႔မွစတင္၍ (၂)ႀကိမ္ (၃)ႀကိမ္ဖ်န္းေပးရသည္။
  အသံုးျပဳရမည့္ႏႈန္းထား

အသံုးျပဳရမည့္ႏႈန္းထား

 • ေရ(၁၆-၁၈)လီတာ၀င္ ေဆးဖ်န္းပံုးတစ္ပံုးလွ်င္ (၂၀-၃၀)ဂရမ္ထည့္၍ ေရာစပ္ ပက္ဖ်န္းႏိုင္သည္။
 • တစ္ကီလို ေဆးဘူးတစ္ဘူး(၄)ဧက မွ (၅)ဧက သံုးႏိုင္ေသးသည္။