ဗီအန္အဲရိုး၁၀-၆၀-၁၀+တီအီး

ok-01

ရြက္ျဖန္းေျမၾသဇာမႈန္႔

ပါ၀င္ေသာအဟာရဓါတ္မ်ား
Total Nitrogen (N) 10 %
Available Phosphate 60 %
Soluble Potash (K2O) 10 %

ႏွင့္ အနည္းလိုအာဟာရဓါတ္မ်ား ပါ၀င္ပါသည္။
ထုတ္ပိုးမႈပံုစံ – (၁)ကီလုိစကၠဴပံုးအတြင္း ၂၅၀ ဂရမ္အထုပ္(၄)ထုပ္ပါ၀င္သည္

ထူးျခားခ်က္

 • အနည္းလို အာဟာရဓာတ္မ်ားကို EDTA Chelate ပံုစံထည့္သြင္းထားသျဖင့္ အပင္မွ အလြယ္တကူ စုပ္ယူစားသံုးႏိုင္ၿပီး အပင္ျမန္ျမန္ႀကီးေစပါသည္။

အက်ိဳးေက်းဇူး

 • သီးႏွံပင္မ်ား၏ အရြက္အညြန္႔ႏွင့္ အျမစ္မ်ား ႀကီးထြားမႈလ်င္ျမန္ေစသည္။ အပင္၏ က်န္းမာသန္စြမ္းမႈကို ျမွင့္တင္ေပးၿပီး စိမ္းလန္းေစသည္။ အဖူးအပြင့္မ၀င္ခင္ (၇-၁၄)ရက္ ျခားတစ္ႀကိမ္ပက္ျဖန္းျခင္းျဖင့္ ပန္းပြင့္အရည္အတြက္မ်ားေစၿပီး သီးႏွံအထြက္တိုးေစပါသည္။

သံုးစြဲနည္း

 • စိုက္ခင္းသီးႏွံပင္မ်ား –
  • စပါး၊ ေျပာင္း၊ ပဲမ်ိဳးစုံ၊ ႏွမ္း၊ ေျမပဲမ်ားတြင္ ပန္းမပြင့္မီ (၁၀-၁၅)ရက္ခန္႔ႀကိဳတင္ၿပီး(၅-၇)ရက္ျခား၍ (၁-၂)ႀကိမ္ ပက္ဖ်န္းေပးပါ။
 • သစ္သီးပင္မ်ား –
  • စပ်စ္၊ လိေမၼာ္၊ ေရွာက္၊ သံပုရာ၊ သရက္၊ ပန္းသီးမ်ားတြင္ ပန္းမပြင့္မီ (၂၅-၃၀) ရက္ခန္႔ႀကိဳတင္ၿပီး(၅-၇)ရက္ျခား၍ (၂-၃)ႀကိမ္ ပက္ဖ်န္းေပးပါ။
 • ဟင္းသီးဟင္းရြက္ပင္မ်ား –
  • ခရမ္းခ်ဥ္၊ သခြား၊ ဖရဲ ၊ သခြားေမႊး၊ ဖရံုမ်ားတြင္ ပန္းမပြင့္မီ (၁၀-၁၅)ရက္ခန္႔ႀကိဳတင္ၿပီး (၅-၇)ရက္ျခား၍ (၁-၂)ႀကိမ္ ပက္ဖ်န္းေပးပါ။

အသံုးျပဳရမည့္ႏႈန္းထား

 • ေရ(၁၆-၁၈)လီတာ၀င္ ေဆးဖ်န္းပံုးတစ္ပံုးလွ်င္ (၂၅)ဂရမ္ထည့္၍ ေရာစပ္ ပက္ဖ်န္းႏိုင္သည္။
 • (၁)ကီလုိ ေဆးဘူးတစ္ဘူးလွ်င္ သီးႏွံစိုက္ခင္း (၄)ဧကမွ (၅)ဧကခန္႔အထိ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။