ဗီတီ ဘက္ ၇၇ ဒဗလ်ဴပီ

ok-01

မိႈႏွင့္ဘက္တီးရီးယားသတ္ေဆးေရေဖ်ာ္ေဆးမႈန္႔

အာနိသင္ရွိပစၥည္း – Copper Hydroxide 77%W/W

ေဆးအာနိသင္

  • အင္ေအာ္ဂဲနစ္ ကြန္ေပါင္းအုပ္စု၀င္ ထိေသ အာနိသင္ရွိ အစြမ္းထက္မႈိႏွင့္ ဘက္တီးရီးယားေရာဂါ ကာကြယ္ကုသေဆးျဖစ္သည္။
  • သီးႏွံမ်ိဳးစံုတြင္ က်ေရာက္တတ္ေသာ ေဒါင္းနီးရြက္ေျခာက္၊ ဖားဥမႈိ၊ ေလာင္မဲ၊ မွဲ႔ေျပာက္စြန္း၊ ဘက္တီးရီးယားပင္ညိွဳး၊ ခါးရိ၊ ပင္ရင္းပုပ္ေရာဂါ။ ႏွမ္း႐ုိးမဲ။ အာလူးပုပ္၊ အာလူးေစာပင္နာက်။ ကြမ္း႐ုိးမဲဆစ္ ျပဳတ္၊ ဆီးစြန္းေရာဂါ။ လိေမၼာ္အနာခ်ိဳင့္။ ၾကက္သြန္ ေပ်ာ့ပုပ္။ ေဂၚဖီေပ်ာ့ပုပ္။ ဖရဲ၊ သခြားေမႊး၊ ေဒါင္းနီးရြက္ေျခာက္ေရာဂါ။ စပါးဘက္တီးရီးယား ရြက္ေျခာက္/ရြက္စင္း၊ စပါးမႈိသီးေရာဂါ၊ စပါးဂုတ္က်ိဳးေရာဂါ၊ စပါးရြက္ဖံုးေျခာက္ေရာဂါမ်ားကို ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းႏိုင္ပါသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ႏႈန္းထား
– ေရ(၄)ဂါလံ၀င ္ေဆးဖ်န္းပံုးတစ္ပံုးလွ်င္ ေဆးအမႈန္႔ (၄၀-၆၀)ဂရမ္ (ဟင္းစားဇြန္း ၄ – ၆ ဇြန္း)