ဗီတီရိန္း ၂၅ အက္(စ္)စီ

ok-01

ပင္းလံုးပ်ံ႕ မိွဳသတ္ေဆးရည္

အာနိသင္ရွိပစၥည္း – Azoxystrobin 25% W/V

ေဆးအာနိသင္

  • စတိုဗီလူရင္းေဆးအုပ္စုတြင္ ပါ၀င္ၿပီး မႈိေရာဂါမ်ားကို ထိုးေဖာက္ ပ်ံ႕ႏွံ႔စိမ့္၀င္အာနိသင္ရွိေသာ မႈိသတ္ေဆးျဖစ္သျဖင့္ ေဆးႏႈန္းထား အနည္းငယ္သာ သံုးရသည္။
  • သီးႏွံမ်ိဳးစံုတြင္ က်ေရာက္တတ္ေသာ သံေခ်း၊ ရြက္ေျပာက္၊ အေၾကးဖတ္၊ ဖားဥမႈိ၊ ေဒါင္းနီးရြက္ေျခာက္၊ မွဲ႔ေျပာက္စြန္း၊ ခါးရိ၊ အျမစ္ပုပ္၊ ပင္စည္ပုပ္၊ ဂႏၶမာ သံေခ်းျဖဴ၊ စပ်စ္ႏွင့္ ဖရဲ၊ ဖားဥမႈိႏွင့္ ေဒါင္းနီးရြက္ေျခာက္၊ အာလူးေႏွာင္းပင္နာက်၊ ခရမ္းခ်ဥ္ေႏွာင္းပင္ နာက်၊ စပါးဂုတ္က်ိဳးႏွင့္ ရြက္ဖံုးေျခာက္ေရာဂါမ်ားကို အျမစ္ျပတ္ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းႏိုင္ပါသည္။

အသံုးျပဳရမည့္ႏႈန္းထား

– ေရ(၄)ဂါလံ၀င္ ေဆးဖ်န္းပံုးတစ္ပံုးလွ်င္ ေဆးရည္ (၅-၁၀)စီစီ (ဟင္းစားဇြန္း ၀.၅-၁ ဇြန္း)ပက္ဖ်န္းပါ။