ဗီတီကတ္ ၅၀၀အက္(စ္)စီ

ok-01

ေရေဖ်ာ္မွိဳသတ္ေဆးရည္

အာနိသင္ရွိပစၥည္း – Carbendazim 500 g/l W/V

ေဆးအာနိသင္

  • ဘန္ဇီမီဒါဇိုးလ္အုပ္စု၀င္ မႈိသတ္ေဆးျဖစ္ၿပီး ပင္လံုးပ်ံ႕အာနိသင္ ရွိကာ ကြယ္ကုသေဆးျဖစ္သည္။
  • အျမစ္ႏွင့္အပင္ စိတ္အပိုင္းအားလံုးမွစုပ္ယူႏိုင္ၿပီး တစ္ပင္လံုးသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ ႏိုင္ပါသည္။
  • အပင္မႈိေရာဂါမ်ားစြာကို ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းႏိုင္ၿပီး မ်ိဳးေစ့ လူးနယ္ေဆးအျဖစ္လည္း အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။
  • သီးႏွံမ်ိဳးစံုတြင္က်ေရာက္တတ္ေသာ ပင္ေျခပုပ္၊ အျမစ္ပုပ္၊ အသီးပုပ္၊ မွဲ႔ေျပာက္စြန္း၊ ခါးရိ၊ ဖားဥမႈိ၊ ရြက္ညိဳေျပာက္၊ မီးခိုးေရာင္မႈိ၊ အေၾကး ဖတ္၊ ၾကပ္ခိုးမႈိ၊ ပင္ညိွဳး၊ ဂုတ္က်ိဳး၊ ႏွမ္း႐ုိးမဲ၊ ၾကံအူနီေရာဂါအမ်ိဳးမ်ိဳး ကိုထိေရာက္စြာ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းႏိုင္ပါသည္။
    အယ္လ္ကာလီပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေရာစပ္သုံးစြဲျခင္းမျပဳရပါ။

အသံုးျပဳရမည့္ႏႈန္းထား

– ေရ(၄)ဂါလံ၀င္ေဆးဖ်န္းပံုးတစ္ပံုးလွ်င္ ေဆးရည္ (၃၀-၄၀)စီစီ (ဟင္းစားဇြန္း ၃-၄ ဇြန္း)
– မ်ိဳးေစ့ ၁ပိႆာလွ်င္ ေဆးရည္(၁၀)စီစီ (ဟင္းစားဇြန္း ၁ ဇြန္း)ႏႈန္းျဖင့္ လူးနယ္စိုက္ႏိုင္သည္။